Teknologi

FNN består teknisk sett av fire hovedkomponenter:

Kjernenoder,  Kundeplasserte CPE’er, Mørke fibere og WDM for å kunne legge flere tjenester over én fiber.

Noder i kjernenettet:

FNN er i dag basert på 3 stk. Avaya VSP8000 plassert på tre geografisk ulike lokasjoner. Avaya VSP8000 er fra leverandørens side beregnet til å kunne stå i større teleoperatørers nett og er dublert med henblikk på kritiske komponenter som Routing Engine, Power etc. Avaya VSP8000 er utbyggbare dersom behov for mer kapasitet eller flere porter blir aktuelt.

Brukerplassert utstyr – CPE

CPE (Customer-premises equipment ) baseres på Avaya VSP 4450SX Dette er enkle switcher med router funksjonalitet og som i FNN sammenheng er en del av SPB-nettet . I tillegg håndterer CPE’ene UDP Multicast på en god måte. Avaya VSP 4450SX har 2 x SFP 10 G porter uplink, 36 x SFP 1G porter samt 12 x 10/100/1000 BaseT PoE porter.

Mørk fiber / Ethernet

Med unntak av enkelte leverandører samt  finansforetak utenfor Norges grenser, er all kommunikasjon i FNN basert på bruk av mørk fiber. I tillegg til å kunne gi nærmest ubegrenset kapasitet, er fiber over korte avstander nå prismessig sett på linje med dedikerte Ethernetbaserte forbindelser.

WDM-utnyttelse

Med et kommunikasjonsnett basert på mørk fiber gir utnyttelse av WDM-teknologi flere muligheter. I FNN benyttes denne teknologien til å utnytte en mørk fiber til flere formål. Typiske eksempler er LAN2LAN-løsninger og diskspeiling mellom kunders primære og sekundære site eksempler på.

Sikkerhet – FNN, et Stealth Network

FNN er et «Stealth» nettverk, også såkalt «dark» nettverk og gir følgende:

 • Det kan verken nås/angripes fra utsiden eller fra innsiden.
 • Full service seperasjon basert på SPB – IEEE 802.1 aq
 • L2 Stealth
  • L2 VPN uten synlig ip adresser
  • Ikke synlige MAC adresser i core
  • Ethernet UNI helt uten synlige MAC adresser
 • L3 Stealth
  • L3 VPN i et IP nettverk
  • Uten ruting tabeller eller synlige IP adresser i core.
 • Trafikkseparasjon ved bruk av VRF