FinansNettNorge AS (FNN) ble stiftet 18. juni 2004. Formålet med etableringen av FNN kan kort oppsummeres i 3 hovedpunkter:

  • Å sikre en brukerstyrt kontroll med kommunikasjonsnettverket knyttet til handel og oppgjør av finansielle instrumenter, samt tilknytning av tjenester som brukerne ønsker, dvs. de funksjonelle behov som deltagerne har.
  • Å bidra til å sikre enkel og rimelig tilkobling av eksterne tjenester, som f. eks. nasjonale og internasjonale oppgjørs- og handelssystemer, samt nasjonale og internasjonale informasjonsdistributører, samt andre tjenesteleverandører.
  • Å sikre et nettverk med tilstrekkelig kapasitet til å ivareta behovene for ”backup og katastrofeløsninger” for eierne og andre verdipapirforetak, herunder løsninger for ”business continuity”.

Selskapet har inngått avtale med NetNordic Norway AS om leveranse av nettet samt drift og støttefunksjoner. Gjennom avtaleverket med NetNordic Norway AS er det sikret at nettet til enhver tid etterlever de krav  Finanstilsynet stiller i form av IKT-forskriften og at Finanstilsynet er sikret nødvendige tilganger for sitt tilsynsarbeid.

Nettet er godkjent som leverandør av kommunikasjonsløsninger mot Oslo Børs handelssystemer herunder distribusjon av multicast.

FNN har også inngått avtaler om kommunikasjonsløsninger som også dekker kommunikasjon mot tjenesteleverandører etablert i andre land enn Norge.

FNN søker til enhver tid å basere nettet på sikker og moderne teknologi.

I 2017 ble FNN ble all kommunikasjonsteknologi i FNN fornyet og er nå basert på utstyr opprinnelig levert av Avaya Networking,  som i ettertid har blitt en del av Extreme Networks.