Styret i FNN består av følgende personer:

Styreleder: Jan Stenmoe, Euronext Securities Oslo (Verdipapirsentralen ASA)

Styremedlem: Sindre Støer, Verdipapirforetakenes Forbund

Styremedlem: Thomas Joa, Arctic Securities AS

Styremedlem: Frede Aas Rognlien, SEB

Styremedlem: Anne Ekeren Bjone, Euronext Securities Oslo (Verdipapirsentralen ASA)