Hva kreves for å kunne utnytte de ulike tjenestene?

De ulike kommunikasjonstjenestene som tilbys i FNN stiller krav til Brukerens utstyr og tilkopling. Enkelt sagt kreves egne CPE’er for Brukere som skal handle på markedsplasser som benytter MultiCast, eksempelvis Oslo Børs. Dersom det er behov for andre Tjenesteleverandører eller andre former for kommunikasjonsløsninger, ta kontakt!

Markedsplasser:

Oslo Børs / Euronext

Handelssystemer, eksempelvis Optiq, benytter UDP MultiCast ved utsendelse av handelsinformasjon. I FNN håndteres dette ved hjelp av kundeplassert CPE-utstyr hvor de ulike MultiCast strømmene avleveres kunde på dedikerte porter. Millennium stiller krav til båndbredde og avlevering fra CPE mot Brukers egen infrastruktur skjer normalt over Ethernet eller fiber. Kommunikasjon fra Bruker mot nevnte handelssystemer foregår skjer via TCP.

Oslo Børs’ andre handelssystem, MFI, benytter kun TCP og vanlig routing. All kommunikasjon via FNN mot Oslo Børs handelssystemer fordrer godkjennelse fra Oslo Børs. Kommunikasjon mot Oslo Børs’ handelssystemer via FNN inngår i FNNs månedspris.

NASDAQ Stockholm

Kommunikasjon mot NASDAQ handelssystemer via FNN er foreløpig kun tilgjengelig via TCP, altså normal routing. NASDAQ benytter også MultiCast, og FNN vil implementere dette dersom dette er ønskelig fra NASDAQs side.

FNN har etablert dublerte kommunikasjonsløsning mot NASDAQOMX, 2 x 1000 Mbps. Det må abonneres spesielt på kommunikasjon mot Sverige og linjekost fordeles på de som benytter tjenesten. Et lite påslag på FNNs normale månedspris må da påregnes.

FNN har etablert dublerte kommunikasjonsløsning mot NASDAQOMX, 2 x 1000 Mbps. Det må abonneres spesielt på kommunikasjon mot Sverige og da linjekost fordeles på de som benytter tjenesten, må et lite påslag på månedspris påregnes.

Fidessa

Fidessa har etablert dublerte forbindelser fra deres datasentre i London til FNN i Oslo. All kommunikasjon baseres på standard TCP routing og kommunikasjon mot Fidessa inngår i FNNs normale månedspris.
Avtale om bruk av tjenester Fidessa tilbyr, avtales direkte med Fidessa.

Oppgjør / Clearing:

Euronext Oslo Securities (VPS) og SIX x-clear

Alle forbindelsen benytter standard TCP routing og kommunikasjon mot nevnte aktører via FNN inngår i normal månedspris.

Informasjons- og Tradingtjenester

I FNN er leverandørene InFront og InFront Finance tilkoplet. I tillegg TietoEvry Sweden AB tilkoblet.
Nevnte leverandørene benytter standard TCP routing i sin kommunikasjon og kommunikasjonsløsninger mot disse inngår i FNNs normale månedspris.

Internettilkopling

GlobalConnect Sweden som ISP tilbyr FNNs kunder Internetløsninger. Sett fra FNN er det ikke ønskelig med å rute ren internettrafikk mellom ISP og bruker og FNN leverer følgelig kun en Lag 2 tjeneste som, “last mile” mellom GlobalConnect‘s infrastruktur og Bruker.

Backup-løsninger

FNN tilbyr også kommunikasjonsløsninger for kommunikasjon mellom en Brukers driftssted I og driftssted 2. I hovedsak er tjenesten tenkt å understøtte Brukerens katastrofeløsninger. Tjenesten baseres på bruk av WDM over FNNs fibere og understøtter eksempelvis LAN2LAN-løsninger og løsninger basert på FiberChannel, typisk SAN og diskspeiling.

Det forutsettes at begge driftssteder er tilknyttet FNN.
Ta kontakt dersom ytterligere informasjon er ønskelig.