Innledning

Innledning FNN ble opprinnelig etablert som et MAN (Metropolian Area Network) i Oslo, basert på kraftige noder i kjernenettet og kommunikasjon basert på utnyttelse av mørk fiber. Dette gav fra første produksjonsdag  et nett med stor båndbredde og lav latency. I tillegg hadde nettet kapasitet nok til at all tuning av hastighet på de ulike […]

Teknologi

Teknologi FNN består teknisk sett av fire hovedkomponenter: Kjernenoder,  Kundeplasserte CPE’er, Mørke fibere og WDM for å kunne legge flere tjenester over én fiber. Noder i kjernenettet: FNN er i dag basert på 3 stk. Avaya VSP8000 plassert på tre geografisk ulike lokasjoner. Avaya VSP8000 er fra leverandørens side beregnet til å kunne stå i […]