FinansNettNorge AS (FNN) ble stiftet 18. juni 2004. Formålet med etableringen av FNN er å bidra til å sikre enkel og rimelig tilkobling av eksterne tjenester, som f. eks. nasjonale og internasjonale oppgjørs- og handelssystemer og nasjonale og internasjonale informasjonsdistributører, samt andre tjenesteleverandører.

Oslo

FNNs mål er å være “motorveien” for all kommunikasjon meglerforetakene har behov for. Kjernenettverk inklusive fiber bygges rundt 3 kjernenoder på ulike lokasjoner i Oslo. Kjernenodene er satt opp i ringstruktur med dublerte fibere mellom nodene. Båndbredde benyttet mellom kjernenodene er 20 Gbps.
Brukere er i hovedsak koplet opp via 10 Gbps forbindelser og er normalt tilknyttet 2 kjernenoder.

Stockholm

FNN tilbyr tilknytninger til Stockholm i form av dublerte 1 Gbps forbindelser til NASDAQ’ handelssystemer og IP-Only’s tjenstetilbud som ISP. Nye tilknytninger vurderes fortløpende etter som behov for nye kommunikasjonspartnere i Stockholm melder seg.