Postadresse: FNN v/VPFF, Postboks 1501 Vika, 0177 Oslo

For tekniske spørsmål ta kontakt med teknisk sjef Alexander Bjelke, E-mail: abjelke@euronext.com

For administrative spørsmål ta kontakt med daglig leder Morten Larsen, E-mail: morten.larsen@fnn.no

For feilmelding ta kontakt med NetNordics tekniske vakt uansett tidspunkt: