Innledning

FNN ble opprinnelig etablert som et MAN (Metropolian Area Network) i Oslo, basert på kraftige noder i kjernenettet og kommunikasjon basert på utnyttelse av mørk fiber. Dette gav fra første produksjonsdag  et nett med stor båndbredde og lav latency. I tillegg hadde nettet kapasitet nok til at all tuning av hastighet på de ulike forbindelsene gjennom nettet, ble unødvendig. Selv om utviklingen innen kommunikasjon har vært stor siden oppstart og FNN har konvertert teknologisk fra Nortel Networks via  Juniper Networks til Extreme Networks, baseres FNN også i dag  på stor båndbredde, lav latency og sikkerhet.

FNNs fiber-tilknyttinger basert på følgende hastigheter:

  • 20 Gbps mellom kjernenoder. (2 x 10 Gbps)
  • 10 Gbps fra kjernenoder til CPE. (1 x 10 Gbps)

Ved behov for ytterligere båndbredde lar dette enkelt økes.

Basert på dublerte Brukertilknytninger og core noder ringkoplet med dublerte fiberringer, er FNN et redundant nett med utstrakt failover funksjonalitet implementert. For Brukere med redundant tilknytning, tilbys SLA med 100% oppetidsgarantier.

FNN har inngått avtale med NetNordic Norway AS om drift, overvåking og vedlikehold av nettet.