Postadresse: FNN v/VPFF, Postboks 1501 Vika, 0177 Oslo

For tekniske spørsmål ta kontakt med Roar Dahl, E-mail: roar.dahl@vps.no

For administrative spørsmål ta kontakt med Per Broch Mathisen, E-mail: pbm@vpff.no

For feilmelding ta kontakt med NetNordics tekniske vakt uansett tidspunkt: