Oslo

FNNs mål er å være “motorveien” for all kommunikasjon meglerforetakene har behov for. Kjernenettverk inklusive fiber bygges rundt 3 kjernenoder på ulike lokasjoner i Oslo. Kjernenodene er satt opp i ringstruktur med dublerte fibere mellom nodene. Båndbredde benyttet mellom kjernenodene er 20 Gbps.
Brukere er i hovedsak koplet opp via 10 Gbps forbindelser og er normalt tilknyttet 2 kjernenoder.

Vedlegg